ליה הלברשטם

תודה על שמלה מושלמת שקיבלה אין סוף של מחמאות